Sabtu, 1 November 2014

Nama Wakil Perjanjian penubuhan Malaysia

Ada yang bertanya kepada saya, siapakah yang menjadi wakil Tanah melayu untuk menandatangani Perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia pada 9 Julai 193 berikutan dengan artikel sebelum ini; Sejarah Penubuhan Malaysia. Brunei menarik diri sehari sebelum perjanjian itu ditandatangani di di Pejabat Perhubungan Komanwel di Malborough House, London pada 9 Julai 1963.

wakil malaya

Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia ini telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Perjanjian tersebut dibuat didalam 5 naskah dengan setiap satu naskah disimpan oleh setiap pihak yang menandatangani perjanjian, wakil-wakil yang menandatangani bagi pihak masing-masing adalah:

Pihak United Kingdom:
-HAROLD MACMILLAN
-DUNCAN SANDYS
-LANSDOWNE

Pihak Persekutuan Tanah Melayu:
-T. A. Rahman
-ABDUL RAZAK
-TAN SIEw SIN
-V. T. SAMBANTHAN
-ONG YOHE LIN
-S. A. LIM

Pihak Borneo Utara:
-DATU MUSTAPHA BIN DATU HARuN
-D. A. STEPHENS
-W. K. H. JONES
-KHOO SIAK CHIEW
-W. S. HOLLEY
-G. S. SUNDANG

Pihak Sarawak:
-P. E. H. PIKE
-T. JuGAH
-ABANG HAJI MUSTAPHA
-LING BENG StEw
-ABANG HAn OPENG

Pihak Singapura:
-LEE KUAN YEW
-GoH KENG SWEE

Nama-nama ini adalah seperti apa yang diberikan oleh Kerajaan United Kingdom didalam Perjanjian yang asal.